Tjänster

/Tjänster
Tjänster 2017-08-14T00:00:44+00:00

Logistik och lagerhållning

Vi erbjuder en effektiv och kundanpassad logistik med inklusive lagerhållning samt returhantering. Genom våra partners erbjuder vi sampackning och dirtibution i hela Norden för de varumärken vi representerar. Allt detta under en mycket kostnadseffektiv administration ger mevärde för våra kunder.

Butiksinredning

Vi anpassar och skräddarsyr butikslösningar, shop-in-shop lösningar för att på bästa sätt marknadsföra produkterna.

Utbildning

Var produkt är unik och utbildning för butikspersonal är väsentlig för att lyckas med försäljningen. Vi utbildar regelbundet våra återförsäljare nya som befintliga om nyheter och trender.