Nordisk Distrubutör av ALF infravämare

//Nordisk Distrubutör av ALF infravämare

Nordisk Distrubutör av ALF infravämare

Marknadsledande infravärme teknik i flera Europeiska länder distribueras i Norden av Norveco AB

En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden idag kan erbjuda. Förutom att den är energieffektiv så är den också väldigt effektiv i uppvärmningen. Det tar mindre än 30 sekunder från det att ALF slås på tills den nått full värmningsstyrka. Du finner en termostat på ena sidan av ALF där du kan ställa önskad temperatur. Så snart ALF nått önskad temeratur slås den av
(slås på direkt då temperaturen sjunker under den förvalda temperaturen). Den kan användas såväl inomhus som utomhus (se användningsområden).

2017-08-14T00:00:44+00:00